سپتامبر 21, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات، کسب و کار ، مهاجرت

itfuturist.ir

سلام این سایت برای ارائه دانش من و همکاران به علاقم مندان ایجاد شده است. حوزه های دانشی که در این سایت به آن می پردازیم خیلی متنوع هستند ولی رویکرد اصلی بر اساس فناوری اطلاعات است. در این سایت ما به آموزش نوین کسب و کار و نیازهای اساسی آن می پردازیم. برخی مباحث روز مدیریتی را عنوان میکنیم. تصویری از آینده های ممکن زندکی و تاثیر فناوری اطلاعات بر آینده را خواهید دید.


همچنین ما به مفاهیم بنیادی کسب و کار می پردازیم. همانظور که میدانید کسب و کار یا تجارت راهی برای امرار معاش و کسب درآمد است که اساس آن بر مدلهای درآمدی گذاشته شده است. برخی سنتی و برخی نوین است. ما بیشتر به مباحث و کسب و کارهای نوین می پردازیم. برای شروع شما باید یک مدل مناسب کسب و کار(Business Model ) برای خود انتخاب کنید. پس در اینجا لازم است ابتدا با مدلهای کسب و کار آشنا شویم که در مطالب آینده به آن می پردازیم. همچنین در مرحله دوم نیاز ضروری دیگر این است که شما با محیط بیرون کسب وکار خود تعامل داشته باشید لازمه اینکار دانستن زبان انگلیسی است. بعنوان مثال فرض کنیم شما می خواهید یک تصویر بزرگ از کسب و کار خود بسازید و برای اینکار شما باید مدلهای بومی و جهانی را بررسی کنید و در صورت امکان با آنها ارتباط برقرار کنید و این کار نیازمند این است که شما به زبان اینترنشنال یا انگلیسی مهارت داشته باشید تا به جمع آوری اطلاعات بپردازید نگران نباشید ما در آینده قسمتی را برای آموزش سریع و کاربردی زبان انگلیسی راه اندازی می کنیم. مرحله سوم سرمایه است که خود به مالی، انسانی، زیرساختی و … تقسیم می شود که به مرور به آنها می پردازیم.

آینده پژوهی
بیشتر بدانید

آینده هم اکنون است.

آینده های ممکن

سناریو نویسی