ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

آخرین مرزشکنی درهوش مصنوعی

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص آینده هوش مصنوعی و تاثیرات آن

آیا دانشمندان میتوانند خلاقیت و خودآگاهی را طراحی کنند؟
همچنانکه رقابت کمپانیهای نوپا، شرکتهای بزرگ و موسسات تحقیقاتی برای ساخت نسل بعدی هوش مصنوعی پیشرفته شدت میگیرد، خط تمایز بین انسان و ماشین نیز روز بروز تارتر می شود.
این مسابقه، دوره تازه ای را نوید میدهد که در آن هوش مصنوعی قدرت خود را نه با استاد شدن در مهارتهای بشری، بلکه با نمایش نبوغ و خلاقیت مستقل خود به اثبات می رساند.
هوش مصنوعی پیشرفته بطور فزاینده وظایف پیجیده ای مانند پیش بینی بازار سهام، پژوهش های ترکیبی، تهیه سخنرانی های سیاسی و غیره را بانجام میرساند و شرکتهای تولیدی شروع به ترکیب هوش مصنوعی با رباتیک و سامانه های تولید دیجیتال کرده اند تا به مرحله “تولید هوشمند” دست یابند.
اما همه اینها تازه آغاز راه است!
هود لیپسون، استاد مهندسی در دانشگاه کلمبیا و مدیر آزمایشگاه ماشینهای خلاق این دانشگاه، سرگرم بازتعریف مرز بعدی هوش مصنوعی است.
این دوره ای است که ماشینهایی که از بیولوژی الهام گرفته اند می توانند تکامل، خود سازی و ارائه تعریف از خود را انجام دهند- دوره ای که در آن ماشین ایده های جدید را ارائه، و سپس به تولید و ساخت آنها می پردازد.
لیپسون میگوید که خودآگاهی یا خویشتن شناسی برای قرنها محل بحث و جدل فلاسفه بوده است و حالا روباتهای خودآگاه میخواهند به این بحث وارد شوند.

آینده پژوهی