ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

آموزگارهای آینده می‌توانند ربات باشند

آموزگارهای آینده

itfuturist.ir

در خصوص اینکه آموزگارهای آینده می‌توانند ربات باشند

♻ امروزه کسانی که بخواهند از روشهای غیر سنتی آموزش بهره ببرند، گزینه‌های کمی در دسترس دارند ولی بنا به پیش‌بینی Thomas Frey از موسسه‌ی داوینچی در سالهای پیش رو تا ۲۰۳۰ آموزگارهای رباتیک، رواج بسیاری خواهند یافت. و حتی در آموزش کودکان نیز بکار گرفته خواهند شد! Fery که مهندس آینده‌گرایی است ، کار رادرشرکت IBM آغاز کرد وسپس موسسه‌ داوینچی را تاسسیس کرد.

♲ این موسسه، شبکه‌ای از شرکت‌ها و اتاق فکرهایی است که بر روی نوآوریهای فناوری، برای آینده‌ای بهتر، کار می‌کنند. Fery سخنرانی‌ها و سمینارهایی درباره‌ی “راهبردهای پیشرفت” برای مخاطبین با کیفیتی چون ناسا، نیویورک تایمز و ۵۰۰ شرکت و سازمان دیگر ارائه می‌کند.

♲ او درگفتگویی به “بیزینس اینسایدر” می‌گوید که نوآوران، چشم‌انداز کنونی آموزش آنلاین را توسعه خواهند داد.

♲ او می‌گوید:” پیش‌بینی می‌کنم تا سال ۲۰۳۰ بزرگترین شرکت‌های اینترنتی به شرکت‌های آموزشی اینترنتی تبدیل خواهند شد”. به گفته‌ی Frey برای آموزش دانش آموزان با روش‌های پیشرفته‌ی آنلاین، باید برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای طراحی کنیم که بتواند با در نظر گرفتن ترجیح‌ها و تمایلات هر دانش‌آموز، به او آموزش دهد.

آینده پژوهی

بیشتر درباره آینده پژوهی