ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

آیا‌هوش مصنوعی خطری برای آینده بشربه شمار می آید؟

itfuturist

itfuturist

در خصوص هوش مصنوعی و خطرات آن برای آینده بشر

به نقل از لایو ساینس، کم نیستند چهره های شاخص در دنیای فناوری که هوش مصنوعی را به عنوان یک خطر مهم برای آینده بشر به شمار می آورند. آنها این ایده را مطرح می کنند که با پیشرفت این فناوری و دستیابی آنها به امکان تصمیم گیری این امکان وجود دارد که آینده جوامع انسانی تهدید شود.اما در نقطه مقابل شمار چشمگیری از دانشمندان هم این فناوری را یکی از کاربردی ترین ابداعات بشر می دانند تا جایی که کاربردهای زیادی برای آن در نظر گرفته شده است. اثرات مثبت این نوآوری تا آنجاست که از لفظ «تعریف دوباره فناوری» درباره هوش مصنوعی استفاده می کنند.از جمله این اثرات مثبت به استفاده ازهوش مصنوعی در نجات انسانهامیتوان اشاره کرد. ممکن است قربانیان سیل، زمین لرزه و سایر فجایع طبیعی در هر نقطه ای گیر افتاده و از دسترس نیروهای امداد و نجات خارج باشند. در این موارد زمان فاکتور مهمی است که نباید آن را از دست داد. به تازگی از هوش مصنوعی در مأموریتهای جستجوی قربانیان فجایع طبیعی استفاده می شود. از این طریق می توان افراد گرفتار را تا پیش از آنکه خیلی دیر شود شناسایی کرده و جان آنها را نجات داد. اخیرا دانشمندان الگوریتمهای هوش مصنوعی را توسعه داده اند که فرآیند یافتن افراد گمشده را در کمتر از دو ساعت امکانپذیر می کند. شناسایی آوار انباشته شده در محلهای خاص که احتمال وجود قربانیان در زیر آنها وجود دارد نیز از دیگر نتایج به کارگیری هوش مصنوعی در این گونه موارد است.

هوش مصنوعی
در باره هوش مصنوعی