ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

آیا فریب فناوری یا سراب آرامش

سراب آرامش

سراب آرامش


فناوری کلمه ای بسیار جذاب است و عموما ما بدنبال فناوری های جدید هستیم.

همواره تصور می کردیم که گسترش فناوری زندگی ما را غرق آرامش و آسودگی خواهد کرد،اما پنداری رب النوع فناوری مخالف آرامش فرزندان آدم است.
🔸آیا ما گرفتار نفرین زمین نشده ایم؟
🔸آيا پيش بينی‌ها در باره ادارات بدون كاغذ و پیدایش جامعه شادتر و با اوقات فراغت بيشتر را به خاطر داريد؟
طی سال‌های 1999 تا 2002 استفاده از كاغذ در كل دنيا 22 درصد افزايش يافت در حالی كه به نظر می‌رسد، نسبت به هميشه اوقات كمتری در اختيار داريم. همچنين ما كمتر از قبل مي‌خوابيم.
9 ساعت خواب در شبانه روز در دهه 1900 به 7/6 ساعت خواب در روز در حال حاضر، تبديل شده است.
در واقع می‌توان پیامدهای عصر رايانه را در همه جا غير از آمارهای تولد، مشاهده كرد، چون راه‌های تازه ای براي مشغول كردن خود پيدا كرده‌ايم. به کجا چنین شتابان و آخر این بازی به کجا می انجامد؟