ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

در خصوص آموزش آیلتس

آزمونی است بین المللی جهت ارزیابی مهارت زبان انگلیسی که در آن چهار مهارت خواندن،نوشتن،شنیدن و صحبت کردن فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در نهایت نمره شما میتواند عددی از 1 تا 9 باشد.بیشتر دانشگاه های دنیا برای پذیرش دانشجویان حداقل نمره 6 آیلتس را مد نظر قرار می دهند. برای اطلاعات بیشتر بر روی این لینک کلیک کنید.