ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

آینده تحول سیستم‌های آموزشی جهان

آپلود اطلاعات در مغز انسان

آپلود اطلاعات در مغز انسان

در خصوص آپلود اطلاعات در مغز انسان


⚛آینده‌پژوهان معتقدند تمدن بشری در آستانه جهش‌هایی غول‌آسا قرارگرفته است و از آن به‌عنوان موج چهارم توسعه یاد می‌کنند؛ جهشی که از همگرایی چهار فناوری نانو، زیستی، اطلاعات و شناختی حاصل می‌شود.
🔸 همگرایی، فرآیندی است که طی آن فناوری‌‌ها و علوم کنونی با یکدیگر ادغام‌شده و دستگاه‌ها یا برنامه‌های کاربردی جدیدی را به وجود می‌آورند.
♦️یکی از مهم‌ترین فناوری‌هایی که همگرایی آن با دیگر فناوری‌ها، دستاوردهای بزرگی برای بشر داشته است، فناوری اطلاعات است.
⚛پژوهشگران این حوزه، موفق شدند یکی از رویاهای دور از ذهن انسان‌ها را به واقعیت نزدیک کنند. رویایی که شاید همه ما آن را در سر داشته‌ایم؛ وسیله‌ای که اطلاعات را به‌سرعت وارد مغز ما کند و نیاز به گذراندن کلاس آموزشی نداشته باشیم!
🔸محققان ادعا می‌کنند دستگاهی ساخته‌اند که اطلاعات مختلف را مستقیما به مغز انسان آپلود می‌کند. این وسیله، می‌تواند گام بزرگی در تحول سیستم‌های آموزشی جهان باشد.

آینده پژوهی

بیشتر درباره آینده پژوهی