ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

تصویرهایی از جهان آینده

هوش مصنوعی و آینده

هوش مصنوعی

در خصوص تصویرهای آینده و فراموشی کابوسها و اخلاق در آینده

🔘 اگر می‌توانید ذهن من را بخوانید…

♻ یکی از موفقیت‌های مهم اینترنت، بازیابی حفره‌های دانش است. پادزهری برای از دست دادن حافظه که ما را قادر می‌سازد ذهن خود را برای تمرکز بر مواردی در سطوح بالاتر، بررسی کنیم.

♲ برخی افراد کابوسی را در ذهن دارند که هرگز فراموش نمیشود، اما بزودی فناوری به فراموشی آنها کمک میکند.اگر همگرایی، محاسبات و ارتباطات به ایجاد عصر ارتباطات انجامیده است، شاید اکنون در نقطه اوج تغییری دیگر قرار داریم.

♲ علوم طبیعی مانند زیست شناسی در حال ترکیب با علوم فیزیکی مانند مهندسی است. در خودروها، مهندسی با محاسبات گره خورده است، در حالی که خود محاسبات تحت تأثیر زیست شناسی وعصب شناسی قرارگرفته است.

♲ علوم و فناوری، این امکان را فراهم می‌سازند که در زمان به جلو و عقب نگاهی بیندازیم.برای مثال بمب‌های زمانی ژنتیک درون بدن را تشخیص دهیم.

♲ ایده بحث برانگیزتر این است که شاید آزادی وجود نخواهد داشت و شخصیت و عملکرد ما بر اساس ژن‌ها شکل گرفته است.اگر این مسأله ثابت شود، می‌تواند انقلابی فناورانه باشد، زیرا هرکس می‌تواند ادعا کند در انجام کارهای بد مقصر نیست.

♲ ما قادر خواهیم بود به مکنونات فردی جوان نگاه کرده و تا حدودی زندگی او در آینده راپیش بینی کنیم.
به عبارت دیگر، همانند دپارتمان‌های جرم در آینده، پیش از ارتکاب جرم، از آن آگاه خواهیم شد.

♲ این مسأله موجب همه گیری این مساله می‌شود که شخصیت افراد از طریق تغییرات کوچک ژنتیکی،میتواند تغییر کند.گمان می‌رود مؤلفه‌ای ژنتیکي مربوط به هوش و دیگر خصوصیات وجود دارد که با نسل‌ها و نژادها تغییر می‌کند.این آزادی، حکومت قانون را تخریب خواهد کرد.

♲ دانشمندی در کمبریج انگلستان،رایانه ای را توسعه داده است که ضمیر کاربر را از طریق ضبط و سپس تفسیر حالت چهره، مانند خشم، سردرگمی و تمرکز، می‌خواند.

♲ به نظر میرسد در آینده اخلاق نیز در پرتوی این یافته ها دستخوش تحول شود.

آینده پژوهی
بیشتر درباره آینده پژوهی