ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

تلفن‌ هوشمند به زیر پوست می‌رود

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص اینکه تلفن‌ هوشمند به زیر پوست می‌رود

♻ رایانه‌ها در آغاز پیدایش‌شان به اندازه‌ی یک اتاق بزرگ بودند! چند سال پس از آن، می توانستید به آسانی یکی از آنها را روی میز کارتان داشته باشیدسپس توانستید روی پای خود بگذارید! و اکنون می‌توانید در دست! داشته باشید و یا حتی آن را بپوشید!

▫▫▫ در آینده، آنها را یکراست زیر پوست خود خواهید گذاشت!

🔘 گمان می رود نخستین تلفن همراه کاشتنی تا سال ۲۰۲۳ برای فروش‌ آماده‌ باشد!