ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

داستان سه ماهی برنامه ریز

سال نو مبارک

سال نو مبارک

داستان سه ماهی برنامه ریز: در برکه ای سه ماهی زندگی میکردند. نام یکی plan ahead دیگری think fast و نام آن یکی wait & see بود.


در برکه ای سه ماهی زندگی میکردند.
نام یکی plan ahead دیگری think fast و نام آن یکی wait & see بود.
روزی خبر رسید که ماهیگیری به آن حوالی آمده و قصد دارد فردا تور ماهیگیری خود را به برکه بیندازد.
با شنیدن این خبر plan ahead گفت من برای فردا از همین امروز نقشه ای دارم. Think fast گفت اگر فردا ماهیگیر آمد، چاره ای خواهم اندیشید و wait & see گفت من الان نمیتونم به این موضوع فکر کنم.
فردا روز وقتی ماهیگیر تور خود را در برکه انداخت plan ahead مدتها قبلش رفته بود. و دو ماهی دیگر به تور افتاده بودند. اما think fast سریع خود را به مردن زد و ماهیگیر با دیدن او گفت؛ این که مرده است و او را به برکه انداخت و اینچنین ماهی دوم نجات یافت.
اما wait & see در تور گرفتار شد و در مغازه ماهی فروشی برای مصرف خوراکی به فروش رفت.
💢دیدگاه مدیريتی:
تا زمانی که دریا آرام است ناخدا بودن مشکل نیست.
مدیران در شرایط رکود یا بحران باید توان خود را با استفاده از تشخیص صحیح از قابلیت های سازمانشان به نقشه آورند. مدیر بهتر است این گونه عمل کند هم سریع هم پیش بینی شده.
در همین رابطه ضرب‌المثل مدیریتی وجود دارد که میگوید؛ در هنگام خطر یا از قبل برنامه ای داشته باش یا سریع فکر چاره باش.

آینده پژوهی

بیشتر درباره آینده پژوهی