ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

درس پنجم:Read before you listen – predict the answer

نکاتی در خصوص آیلتس لیستنینگ

one difficulty in the exam is that you are not just listening, but reading the question and writing the answer all a the same time. One simple tip is to read the questions before you listen so that you know what your are listening for. It is a difficult skill to master, but it can sometimes help to try and predict the type of answer you are looking for: is it a name for instance or a number?
آیلتس
یکی از مشکلات اصلی هنگام امتحان لیسنینگ آیلتس این است که شما فقط گوش نمیدهید بلکه بطور همزمان سوالها را میخوانید و به آنها جواب میدهید. یک نکته ساده این است که قبل از گوش دادن سوالات را به دقت بخوانید بنابراین شما میدانید که چه چیزی قرار است بشنوید. این یک مهارت خیلی سخت است اما معمولا به شما کمک میکند تا بتوانید جوابها را حدس بزنید. برای مثال جواب یک اسم است یا یک عدد یا چیزه دیگری.