ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

درس هفتم: Look at 2 question at once

در خصوص آیلتس لیستنینگ

– One difficulty is that the answer to 2 questions often come quickly one after the other. Can you get both answer? Maybe, maybe not: but the only way you can is if you are ready for the next question.
– I’d add that it’s no problem getting one question wrong, the real problem is if you lose track of where you are in the listening and you are still listening for question 13 when the cassette has moved onto question 15.
آیلتس
یکی از مشکلات اصلی در امتحان آیلتس این است که جواب دو سوال معمولا پشت سره هم می آید. آیا شما این آمادگی رو دارید که هر دو جواب را دریافت کنید؟ ممکن است جواب شما بله یا خیر باشد. اما تنها راه برای اینکه شما بتوانید به جواب برسید این است که همواره شما باید برای سوال بعدی آماده باشید.
نکته بعد این است که اگر شما یک سوال را اشتباه جواب بدهید مشکلی نیست ولی مشکل اصلی این است که شما سرنخ کلام را از دست بدهید یعنی درحالیکه کاست در مورد سوال ۱۵ صحبت میکنه و شما هنوز بدنبال جواب سوال ۱۳ هستید که این موضوع باعث میشود شما چندین جواب را از دست بدهید بنابراین باز هم تاکید می کنم که تمرکز در این آزمون بسیار مهم است.
بنابراین شما باید هماهنگی لازم را بین شنیدن و خواندن مطالب و در نهایت نوشتن جوابها برقرار کنید و این ممکن نخواهد بود مگر با تمرین روزانه.
IELTS
IELTS Listening