ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

درس هشتم:Don’t leave the writing to the end

در خصوص آیلتس لیستنینگ

Sometimes candidates leave the writing part to the end, thinking that they will remember what they heard. In my experience, this almost never works: there’s a lot of information, you’re under stress and, most importantly, after each listening you should be moving onto the next set of questions to read them.

بعضی اوقات کاندیدها نوشتن جوابها را به پایان امتحان موکول می کنند و فکر می کنند که میتوانند تمام آنچه شنیده اند را به یاد بیاورند. تجربه من ثابت کرده که اینکار عملی نیست: زیرا اطلاعات زیادی وجود دارد و شما زیره فشار استرس هستید و مهمتر اینکه بعد از پایان هر قسمت از لیسنینگ همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم شما باید به قسمت بعد مراجعه کنیدبیشتر و سوالات را بخوانید تا آمادگی لازم را برای جوابگویی داشته باشید.

IELTS

IELTS Listening