ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

دنیای هوشمند فردا

it futurist

it futurist

در خصوص هوشمند سازی ابزارهای نوین


💢دانشمندی در کمبریج انگلستان، رایانه ای را توسعه داده است که ضمیر کاربر را از طریق ضبط و سپس تفسیر حالت چهره، مانند عصبانیت، سردرگمی و تمرکز، می‌خواند.
در آزمایشی که روی هنرمندان انجام شد، این رایانه در 85 درصد موارد موفق بود و در مواجهه با افراد عادی تا 65 درصد موفق بوده است.
فناوری امكاني را فراهم آورده كه ديگر به داده‌های شخصيتي، حساسيت زيادي ندارد. تویوتا با کمک مخترع خود پرفسور” پیتر رابرتسون،” توانسته در قالب ابزاری نوآورانه، حالت احساسی راننده را به قابلیت‌های حساس به كنترل ايمني، مربوط كند.
مشتری‌های خدمات هوشمندساز از کمپانی‌ها می‌خواهند به کمک ابزارهای نوین ،این امکان فراهم شود که به ماهیت مشتری‌های متقلّب پی ببرند.
بانک‌ها نيز به دنبال کلاه برداران هستند، معلمانی هستند که به دنبال روش مؤثرتر تدریس هستند (آیا دانش آموزان واقعاً یاد می‌گیرند) ونیز دولتمردانی هستند که در جستجوی تروریست‌ها و متقلبان هستند.
در آینده نزدیک منتظر نوآوریهایی در این حوزه ها باشید.