سپتامبر 21, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات، کسب و کار ، مهاجرت

روباتهایی برای دوست داشتن

روباتهای مشابه انسان

Robot


💢در ژاپن، دانشمندان علوم رایانه ماشینی ساخته‌اند که ادعا می‌کنند شبیه‌ترین و جالب‌ترین مشابه انسانی در جهان است. به امید روزی که نرم افزار بتواند هوش مصنوعی را تقلید کند، “ایشی گورا” ماشینی مشابه انسان را پدید آورد که ادعا می‌کند از لحاظ فکر و اندیشه شبیه‌ترین آدمواره به انسان است. نه تنها در ظاهر، بلکه در رفتار و حرکات. 🔸خالق این روبات دریافت که برخی افراد، به ویژه کودکان و سالمندان، آن‌ را مانند انسان واقعی قبول دارند.
او احساس کرد که داشتن چهره ای مشابه انسان برای برقراری ارتباط بسیار مهم است. افراد می‌توانند روبات‌هایی که شبيه آن‌هاست، قبول ‌کنند و در برابر آن‌روباتهایی که خيلي شبيه انسان نيستند، احساس خوبی ندارند.
بروس استرلينگ ” گفته بود كه در آينده تمامي محصولات، نوازشگر خواهند بود. وظاهراً او درست گفته است.
🔸در حالي كه به نظر می‌رسد از جانب روبات ها و ماشینهایي كه بسيار شبيه ماهستند، تهديد می‌شویم، اگر آنها از فناوري بسيار بالایی برخوردار باشند، انتظار میرود كه همه ما به دنبال دست‌هایی باشيم كه گرم، مهربان و دوست داشتني باشند حتا اگر روبات باشند. اما راه زيادي براي رسيدن به آن در پيش است.

بیشتر هوش مصنوعی