سپتامبر 21, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات، کسب و کار ، مهاجرت

ساخت کامپیوتر DNA دار کلید خورد

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص ساخت کامپیوترهای DNA

یک تیم تحقیقات دانشگاهی موفق شدند کامپیوتری با استفاده از مولکول‌های ژنتیکی موجودات زنده بسازند که می‌تواند انقلابی در عرصه محاسبات و حل مساله ایجاد کند. رشته‌های DNA از چهار مولکول به نام نوکلئوتید تشکیل شده‌اند. نوکلئوتیدها در واقع حروف الفبای ژنتیک موجودات زنده هستند و به‌ عنوان عامل زندگی بخش که می‌تواند تمام اجزاء زنده این جهان را از یکدیگر متمایز کند، شناخته می‌شوند. نکته بسیار جالب این است که این توانایی بی‌نهایت فقط با چهار حرف به‌دست آمده‌ است در حالی که کامپیوترها و در واقع حسابگرهای ساخته بشر با دو حرف صفر و یک که در اختیار ارند و توان الکتریکی و پردازنده‌های مافوق سریع سیلیکونی، بسیار محدود هستند.
محققان دانشگاه منچستر اخیرا موفق به ساخت کامپیوتری شدند که با DNA محاسبه می‌کند. سرپرست تیم تحقیق برای شرح ساده تفاوت سرعت عمل این کامپیوتر گفت: «تصور کنید یک کامپیوتر معمولی برای حل یک ماز (هزارتو) به یک دوراهی برسد؛ در این شرایط او باید انتخاب کند که سمت راست را ادامه دهد یا سمت چپ یا اینکه کدام مسیر را اول امتحان کند و شانس موفقیتش در این مرحله، بیش از 50 درصد نیست. کامپیوتر DNA‌دار می‌تواند خودش را تکثیر کند و هم‌زمان هر دو مسیر را بیازماید و در نتیجه بسیار سریع‌تر می‌تواند مسیر درست را بیابد».
یک کامپیوتر DNA‌دار سرعت و قدرتی 1000 برابر بیشتر از یک کامپیوتر سیلیکونی هم‌تراز خود دارد و چند صد برابر انرژی کمتری مصرف می‌کند. این کامپیوترها برای محاسبه به جای استفاده از مسیرهای الکترونیک و جریان الکتریکی در سیلیکونی که نیازمند برنامه‌ریزی قبلی‌ است، می‌توانند خودشان مسیرهایی که برایشان برنامه‌ریزی نشده را بیابند و آن را به توانایی خود بیافزاند. هنوز هیچ برنامه تجاری‌ای برای ساخت چنین کامپیوترهایی اعلام نشده است اما بدون شک توانمندی کامپیوترهای زیستی برای حل مساله و پردازش داده‌های عظیمی مانند داده‌های هواشناسی، چیزی نیست که دنیای آینده به سادگی از آن عبور کند.
آینده پژوهی
DNA computing