ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

سوشیوتکنیکال(Socio-Technical)

در خصوص رویکرد سوشیوتکنیکال

یکی از رویکردهای متمایل به رویکرد سیستمی است که شامل سه جزء مردم،سیستمهای تکنیکال و محیط است. در واقع در این سیستم مردم با بکار بردن ابزار، تکنیک و دانش به تولید کالا و خدمات برای مصرف کنندگان که در محیط بیرونی سازمان هستند می پردازند.

More about Socio-technical