سپتامبر 21, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات، کسب و کار ، مهاجرت

سيستم پارک هوشمند Telensa

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص سیستم پارک هوشمند و چگونگی آن

♻ سفر يکي از دلايل عمده ايجاد آلودگي و آسيب رساندن به اتمسفر است.هرچه جهان بيشتر به سمت صنعتي شدن و ايجاد شهرهاي بزرگ پيش مي‌رود، مشکل حادتر و سخت‌تر مي‌شود.

با افزايش تعداد خودروهاي شخصي، حالا ديگر موضوع، فقط آلوده شدن هوا در نتيجه سفر از نقطه A به B نيست بلکه تعداد بالاي خودروها سبب ايجاد ترافيک و آلودگي بيشتر مي‌شود و چون خودروهاي زيادي بايد به دنبال پيدا کردن جاي پارک بگردند، با سوختن بنزين، هم انرژي هدر مي‌رود و هم هوا آلوده مي‌شود .

♲ کمپاني Telensa مي‌خواهد از طريق پارکينگ‌هاي هوشمند با اين مشکل مقابله کند؛ پارکينگي که از سنسورهاي مغناطيسي و انرژي کم استفاده مي‌کند.

در اين روش از يک شبکه راديويي و تکنولوژي (Ultra Narrow Band (UNBاستفاده مي‌شود تا وقتي که فضاهاي پارک خودروکه در شهر اشغال است را بيابد. وقتي که اين فضاها آزاد و خالي مي‌شوند اطلاعات اين فضاي پارک خودرو به يک قطب(هاب) مرکزي ارسال مي‌شود که عموم مردم از طريق گوشي هوشمند يا ديگر وسايل ديجيتال سيار خود از جمله تبلت و لپ‌تاپ مي‌توانند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند و بسرعت بتوانند يک جاي پارک براي خودرو خود پيدا کنند به اين ترتيب هم وقت کمتري هدر مي‌رود و هم ميزان آلودگي هوا کمتر مي‌شود.
آینده پژوهی
کمپاني Telensa