ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

صحبت با عزیزان پس از مرگ آنها!

it futurist

it futurist

در خصوص صحبت با عزیزان پس از مرگ آنها


💢یک فیزیکدان مدعی شده است که ما خواهیم توانست عزیزانمان را با نگه‌داشتن مجازی شخصیت آنها بعد از مرگ دوست داشته باشیم.

♻️دکتر میچیو کاکو می‌گوید به کمک نوعی فناوری این امکان برای مردم وجود خواهد داشت که شخصیت خود را روی کامپیوتر دانلود کرده و پیش از مرگشان یک آواتار از خود ایجاد کنند.
♦️ این نظریه می‌گوید خاطرات شخص و شخصیت او از طریق هوش مصنوعی منتقل‌شده و ما قادر به ادامه ارتباط با آنها بعد از مرگشان خواهیم بود.
🔸این آواتار بعد از مرگ فرد فعال‌شده و از طریق آن می‌توان با نمونه مجازی فرد فوت‌شده ارتباط برقرار کرد.