ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

مروري کوتاه بر مباني آينده‌پژوهي

آینده پژوهی

آینده پژوهی

در خصوص مروری کوتاه بر مبانی آینده پژوهی


همانطور که می دانید در بیشتر مواقع آينده‌پژوهان مي‌خواهند بدانند كه:
🔸 كدام پديده‌ها امكان‌پذيرهستند (آينده‌ ممكن)،
🔸 احتمال بروز كدام پديده‌ها بيشتر است (آينده‌ محتمل)
🔸و كدام پديده‌ها بايد رخ دهند (آينده‌ مطلوب)

براين پايه و به گفته‌ي الوين تافلر، آينده‌پژوهان مي‌كوشند با كاوش ژرف در آينده‌هاي ممكن، بررسي نظام‌يافته‌ آينده‌هاي محتمل و ارزشيابي اخلاقي آينده‌‌هاي مطلوب، انگاره‌هايي نو و بديل از آينده بيافرينند. 
آینده پژوهی به مثابه دانشی نوپا در پي كشف و شناسايي فردا در دل آينده‌هاي ممكن، محتمل و مطلوب است و براي انجام اين مهم بر دو رويكرد و نگرش تكيه دارد: 

1⃣روش‌ها وتكنيك‌هاي شناسايي آينده.
اين روش‌ها هنجاري نبوده و به شيوه‌اي غيرعملگرايانه تنها آينده‌هاي بديل را به شكل محتمل و ممكن بيان مي‌دارند (كشف و شناسايي آينده). 
2⃣ روش‌هاي هنجاري كه با رويكرد عمل‌گرايانه‌ي خود به دنبال مهندسي و معماري آينده هستند (معماري آينده).
 
هنگامي كه با كاربست روش‌هاي آينده‌پژوهانه دريافتيم كه آينده چنين يا چنان خواهد بود، به بخشي از اهداف آينده‌پژوهي دست يافته‌ايم؛ اما بخش عمده خلق آينده‌ي مطلوب است كه نيازمند هنجارها و رفتارهاي كنش‌گرانه است. خلق چشم‌انداز و تلاش براي تحقق آن، بزرگ‌ترين تجلي‌گاه آينده‌پژوهي كنش‌گرانه و هنجاري است؛ مقوله‌اي كه مي‌كوشيم ويژگي، چرايي و كاربرد آن را به بوته‌ي بررسي و آزمون بگذاريم و براي تصويرسازي آينده نقش اين پنج كاركرد آينده‌پژوهي را در خلق چشم‌اندازهاي الهام‌بخش و حركت‌‌آفرين مرور كنيم:
1⃣تشريح اهداف و ارزش‌ها؛ 
2⃣توصيف روندها؛ 
3⃣ تبيين شرايط؛ 
4⃣ تصويرسازي از آينده‌هاي ممكن و محتمل در صورت تداوم سياست‌هاي كنوني؛
5⃣ابداع، ارزيابي و انتخاب گزينه‌هاي بديل سياستي (براي دستيابي به اهداف مطلوب).

آینده پژوهی