سپتامبر 21, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات، کسب و کار ، مهاجرت

مروری بر روش هفت پرسش

هفت پرسش

هفت پرسش

در خصوص روش هفت پرسش


این روش برای درک دغدغه ها و خواسته های ذینفعان از انجام یک پژوهش آینده پژوهانه است.
هدف دیگر این روش شناسایی موضوعات کلیدی برای کاوش و کسب اطمینان ازین مساله است که تمامی موضوعات مورد توجه ذی نفعان لحاظ شده است.
☑️هفت پرسش ابزارمناسبی برای مصاحبه و پرسش و پاسخ شما با ذی نفعان است.
☑️این نشستها برای گفتگوهای چالشی مناسب نیست.تنها باید پرسشها را طرح کرده و پاسخ بگیرید.
☑️نوشتن هرسوال روی یک برگه و دادن آن به مصاحبه شونده راهکار مفیدی است.
☑️پس از مصاحبه یادداشت کوتاهی مانند صورتجلسه تهیه کنید و برای مصاحبه شونده ارسال کنید
☑️درپایان یافته های تمام مصاحبه شوندگان را باهم یکی کنید،به گونه ای که به نظر آید که متن تهیه شده دیدگاههای یک ذینفع بدون نام است:

💭💭💭هفت پرسش⏬⏬⏬

1⃣اگر میتوانستید از یک پیشگو کمک بگیرید،چه پرسشهایی پیرامون سالهای آینده داشتید؟
2⃣چشم انداز موفقیت شما چیست؟
3⃣اگر این چشم انداز محقق نشود،چه مخاطراتی شمارا تهدید میکند؟
4⃣تحقق این چشم انداز،نیازمند چه تغییراتی است؟
5⃣اگر به ده سال گذشته برگردید،چه موفقیت هایی میتوانید خلق کنید و از چه شکست هایی میتوانید درس بگیرید؟
6⃣برای تضمین تحقق چشم انداز شما،چه باید کرد؟
7⃣اگر قدرت انجام هرکاری را داشتید،کار دیگری وجود داشت که بخواهید انجام دهید…

آینده پژوهی

بیشتر درباره آینده پژوهی