ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

نظر بیل گیتس دربارۀ هوش مصنوعی

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص نظر بیل گیتس دربارۀ پیشر هوش مصنوعی

♻ انسان از گذشته های دور، در پی همدم تکاملی کامپیوتری خود مسیر رو به جلو را در پیش گرفت.

♲ از تسلط به بازی های کامپیوتری گرفته تا حضور ربات های کامپیوتری در خانه برای انجام کارها، و به این شکل هوش مصنوعی در زندگی ما به طور پیوسته در حال گسترش است.با این حال، بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و ثروت مندترین مرد جهان، آنچنان تحت تاثیر این پدیده قرار نگرفته است.

♲ در حالی که او در یادداشت های خود اقرار به پیشرفت انسان در این زمینه داشته، اما در شبکه “از من بپرسید” خود اظهار داشت که نقطه عطف در تاریخ دستیابی انسان به هوش مصنوعی، آن زمان است که کامپیوتر ها همانند انسانها قادر به خواندن و درک مفاهیم شوند.

♲ علاوه بر این وی اظهار داشت که در حال حاضر کامپیوترها به این خاطر که هنوز قابلیت خواندن کتاب و قبولی در یک امتحان را ندارند، نمیتوانند نماینده مناسبی برای نمایش حقیقت دانش به شمار بروند.

♲ البته که گیتس این امر را به عنوان شکستی برای هوش مصنوعی تلقی نمیکند، اما این را در ذهن ما ایجاد میکند که برای به دست آوردن فن آوری های مدرن، مسیر طولانی تری را باید بپیماییم.
آینده پژوهی
بیشتر درباره آینده پژوهی