ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

نگهداری از سالمندان توسط ربات‌های اجتماعی

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص نگهداری از سالمندان توسط ربات‌های اجتماعی

🔳هانسون رباتیک، سازندگان ربات سوفیا، برنامه‌ی تولید انبوه، در میان همه‌‌گیری COVID-19 را دارند.

📌ربات‌های اجتماعی می‌توانند از افراد بیمار یا سالخورده مراقبت کنند، با آنها ارتباط برقرار کرده و درمان خود را ارائه دهند.

📌هانسون رباتیک گفت تولید چهار مدل از جمله سوفیا در نیمه اول سال۲۰۲۱ در کارخانه‌ها آغاز می‌شود.

📌بنابراین، شاید همه‌گیری کرونا باعث ایجاد دوره‌ای جدید در جهان شود.
آینده پژوهی
ربات سوفیا