ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

هشت نکته طلایی از پیتر دراکر برای تغییر دنیای شما

پیتر دراکر

پیتر دراکر

در خصوص 8 نکته طلایی از پیتر دراکر برای تغییر دنیای شما


💢نکته اول: انجام کارهای درست خیلی مهمتره از اینکه کارها به درستی انجام بشه.

💢نکته دوم: اگه به دنبال یک چیز جدید هستید باید انجام چیز قبلی رو متوقف کنید.

💢نکته سوم: هیچ چیز غیرمفیدتر از این نیست که اساسا” کاری رو که نباید انجام بدین به بهترین نحو انجام بدین.

💢نکته چهارم: چیزی بهبود پیدا می کنه که اندازه گیری بشه.

💢نکته پنجم: نتایج از تشخیص و عملیاتی کردن فرصت ها بدست می آیند نه از حل و فصل مشکلات.

💢نکته ششم: بسیاری از اوقات چیزی که مدیریت نامیده میشه فقط شامل مشکل کردن انجام کارهاست.

💢نکته هفتم:کسانیکه ریسک نمی کنند، معمولا در طی یکسال تقریبا” مرتکب دو اشتباه بزرگ می شوند و کسانی هم که ریسک می کنند معمولا در هر سال تقریبا” مرتکب دو اشتباه بزرگ می شن.

💢نکته هشتم: مدیریت یعنی انجام کارها به درستی در حالیکه رهبری یعنی انجام کارهای درست.

پیتر دراکر

آینده پژوهی