ژوئن 7, 2023

ITFuturist

آینده پژوهی فناوری اطلاعات،مهاجرت،فناوری اطلاعات

پیشرفت های شگفت انگیز در پروژه افسانه ای “دروازه مغز”

itfuturist.ir

itfuturist.ir

در خصوص پیشرفت های شگفت انگیز در پروژه افسانه ای "دروازه مغز"

♻️تبدیل افکار به متن با یک ایمپلنت مغزی جدید امکان پذیر شد. در این پروژه موسوم به BrainGate، با تصور حرکات نوشتن، مردی با ستون فقرات آسیب دیده قادر به ترجمه افکار خود به متن با سرعتی تقریبا برابر با تایپ متن در یک تلفن هوشمند شد.

♻️البته سامانه جدید برای استفاده بالینی آماده نیست. این سامانه همچنان باید روی افراد بیشتری آزمایش شود و برخی عملکردهای رایج تایپ مانند پاک کردن یا ویرایش متن به آن افزوده شود. همچنین، تیم پژوهشی قصد دارند توانایی ذهن‌نویسی حروف بزرگ و نمادها را به آن اضافه کند.

🔸🔸به گفته توسعه دهندگان این فناوری، کار با بیمارانی که نمی توانند صحبت کنند، مانند افرادی که این توانایی را به واسطه سکته مغزی یا بیماری های انحطاط عصبی از دست داده اند، یا آنهایی که هوشیار هستند، اما قادر به حرکت نیستند برای آینده نزدیک برنامه ریزی شده تا توانایی تعامل با دنیای خارج به این افراد بازگردانده شود.

آینده پژوهی
بیشتر درباره آینده پژوهی